HABERLER

 

Dünya Gönüllüler Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık’ tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır.

Gönüllülük, Kızılhaç – Kızılay hareketi hizmetlerinin temelidir. Bu hizmetlerin topluma daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi için gönüllü faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde görev alan aktif gönüllü sayısının arttırılması son derece önemlidir.
 
Türk Kızılay Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizde artan çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek için misyonuna uygun bir şekilde gönüllülerini organize ederek harekete geçirmekte, muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmekte ve tüm toplumu gönüllülük faaliyetleri konusunda duyarlı hale getirmek için çaba sarf etmektedir.

Genç Kızılay hareketinin temelini oluşturan gönüllülük kavramı aynı zamanda 7 temel ilkemizden de biridir.

Kızılay bugüne kadar Türkiye’de ‘Toplum Hizmeti’ ve ‘Sosyal Sorumluluk’ anlayışının gelişmesine ve tecrübe edilmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Kurumumuzun ana hedeflerinden birisi de gönüllü kadrolar ile çalışmak, gönüllülük kavramının tanıtılması, benimsetilmesi, yaygınlaştırılması ve süreklilik kazanmasını sağlamaktır.

Genç Kızılay üniversite toplulukları, gençlik kollarımız ve milyonlarca gönüllümüzle insan ızdırabının dindirilmesi için çalışıyoruz.

Gönüllülerimizin:

  • Motive olarak kurum aidiyeti kazanmaları,
  • İnsani ve vicdani sorumluluklarını geliştirmeyi, pekiştirmeyi,
  • Kızılay'ın dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşu olmasındaki katkılarının farkında olduğumuzu,
  • Desteklerinin devamını sağlamak için teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi,
  • Kızılay ve benzeri sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan gönüllülere adanan, bu özel günde onları unutmadığımızı göstermek istiyoruz.

İyi ki varsınız!

Dünya gönüllüler günü nedeniyle ülkemizin pek çok ilinde geniş kapsamlı etkinlikler planlayan Genç Kızılay gönüllülerimizin çekmiş olduğu video ve fotoğraflarla sizleri baş başa bırakıyor gönüllü olarak dünyayı değiştirme azminize teşekkür ediyoruz.

Bir insanı gülümsetebildiyseniz siz de artık gönüllümüzsünüz.

Etkinlikler ve Faaliyetler
3168955
Etkinlikler ve Faaliyetlerle Erişilen Kişi Sayısı
Eğitim
416352
Eğitim Verilen Kişi Sayısı
Projeler
95957
Projeler İle Erişilen Kişi Sayısı
Açılan Kurslar
3291
Açılan Kurslara Katılan Kişi Sayısı
Söyleşi ve Konferanslar
81488
Söyleşi ve Konferanslarla Erişilen Kişi Sayısı
Dijital Medya Etkileşimi
10991349
Dijital Medya Etkileşimi İle Erişilen Kişi Sayısı