Üniversite Kulüpleri

 

Türk Kızılay tarafından yaz aylarında çocuklara ve gençlere yönelik faaliyete geçirilen Gençlik Kamplarında; yurt ve insan sevgisinin yanı sıra dayanışma, yardımlaşma, şef­kat duyguları içinde sosyal durum ve davranışlarının gelişimine katkı sağlayarak Türk Kızılayının amaç ve ilkelerine uygun yapıcı ve yaratıcı çalışmalarda bulunulmaktadır. Gençlik kampları ağırlıklı olarak okulların tatil zamanında ulusal ve uluslararası düzeyde açılmakla birlikte kışın yarıyıl tatillerinde ve gerektiğinde yıl içinde tematik kamp olarak 11-25 yaş arası gençlere yönelik düzenlenmektedir.

Gençlik Kamplarımızda çocuklara ve gençlere proje yazma, kişisel gelişim, iletişim, afet, ilk yardım, drama, halkoyunları, spor, el sanatları, bağımlılıkla mücadele, zarar görebilirliğin azaltılması vb. branşlarda alanında uzman eğitmenler ve Kızılay tarafından yetiştirilen liderler eşliğinde çeşitli aktivite/eğitimler ve kültür gezileri gerçekleştirilmektedir.

Türk Kızılay diğer ülkelerin Kızılhaç-Kızılay Dernekleri ile temaslarda bulunarak ulus­lararası gençlik kampları düzenlemekte, başka ülkelerde düzenlenen bu tür kamplara katılmak suretiyle gençlerimizle dünya gençleri arasında arkadaşlık, dostluk ve dayanışma duygularının geliştirilmesine, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketinin ve temel ilkelerinin yayılmasına ve Türkiye’nin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

 • Genç Kızılay İl Teşkilatları: Türk Kızılayı çatısı altında çalışmayı tercih etmiş olan 18-30 yaşları arasında gençleri bir araya getirerek ortak hareket oluşturmak, çeşitli projeler üreterek, gençlere öz güven kazandırmak; onların idealist ve aktif olmalarını, çözümün bir parçası haline gelmelerini sağlamak, gençlerin karar verme yöntemi ve yürütme süreçlerinde aktif görevler almalarını sağlayarak, Kızılay Şubelerinde  Genç Kızılay il-ilçe teşkilatlarının kurulması amaçlı çalışmalar yürütülmektedir.

 • Genç Kızılay Ünikulüpler: Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan gençlerimizin zarar görebilirliğini azalt­mak adına, hizmet verecek olan gönüllülerin farkındalık ve gelişim düzeyini artırıcı faaliyetlerde bulunulması, ulusal ve uluslararası düzeyde programlar geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Türk Kızılay’ının yedi temel ilkesi doğrultusunda Üniver­sitelerde Genç Kızılay Toplulukları kurulmaktadır.

 • Okullarla İlişkiler: İlköğretim ve lise çağındaki öğrencilere Kızılay tanıtıcı organizasyonlar yapılmakta ve konferanslar verilmektedir. Türkiye genelinde, Şube başkanları aracılığıyla, okullarda yapılacak tanıtıcı sunumların koordinasyonu sağlanmaktadır. Okullarda Genç Kızılay topluluklarının kurulmasını ve faaliyetlerinin aktif ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere okul idareleriyle işbirliği yapılmaktadır.

 • Gençlik Projeleri: Şubelerde teşkilatlanan Genç Kızılay teşkilatlarımız ve üniversitelerde kurulan üniversite topluluklarımızın proje yazma kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmakta, hazırladığımız ulusal gençlik projelerinin yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

 • Etkinlik Yönetimi ve farkındalık çalışmaları: Şubelerde teşkilatlanan Genç Kızılay il teşkilatlarımız, üniversitelerde kurulan üniversite kulüpleri­mizin ve Gönüllülerimizle ulusal çapta organizasyon ve etkinlik yönetimi yapılmakta, Kızılay’ın saha görünürlüğü, bilinirliği artırılmaktadır. Özel gün ve haftalarda ziyaretler, yürüyüşler, kutlamalara katılım sağlanmakta ve etkinlikler düzenlenmektedir.

7 Temel İlke

 • İNSANLIK

  Savaş alanlarındaki yaralılara ayrım yapılmaksızın yardım edilmesi isteğiyle doğan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, uluslararası ve ulusal kapasitesi dahilinde, nerede olursa olsun, insanların acılarını önlemek ve hafifletmek için çalışır. Amacı, insan yaşamını, sağlığını korumak ve insan hayatına saygıyı sağlamaktır. Karşılıklı hoşgörü, dostluk, işbirliği ve kalıcı barışın gelişmesine yardımcı olur.

 • AYRIM GÖZETMEMEK

  Hareket, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi görüş bakımından ayrım yapmaz. Sadece kişilerin gereksinimlerinden yola çıkarak, onların acılarını gidermeye ve en acil sıkıntı durumuna öncelik vermeye çalışır.

 • BAĞIMSIZLIK

  Hareket bağımsızdır. Kendi hükümetlerinin insani hizmetleri kapsamında yer alan ve kendi ülkelerindeki kanunlara tabi olan Ulusal Dernekler, hareketin temel ilkelerine her zaman uygun davranabilmeleri için, özerkliklerini sürdürmek zorundadırlar.

 • TARAFSIZLIK

  Hareket, herkesin güvenini kazan-maya devam etmek için, savaşlarda taraf tutmaz veya siyasal, ırksal, dinsel veya ideolojik nitelikteki anlaşmazlıklarda yer almaz.

 • GÖNÜLLÜ HİZMET

  Hareket, hiçbir şekilde kazanç amacı gütmeyen, gönüllü bir yardım hareketidir.

 • EVRENSELLİK

  Kendini oluşturan bütün derneklerin eşit statüye sahip olduğu ve birbirlerine yardımcı olurken eşit sorumluluklar ve görevler paylaştığı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, evrenseldir.

 • BİRLİK

  Bir ülkede sadece bir tek Kızılhaç veya Kızılay Derneği bulunabilir. Bu dernek, herkese açık olmalı ve insani çalışmalarını kendi ülkesinin her köşesinde yerine getirmelidir.

Üniversite Kulüpleri

 • Genç Kızılay Adana Çukurova Üniv.

 • Genç Kızılay Ağrı İbrahim Çeçen Üniv.

 • Genç Kızılay Aksaray Üniversitesi

 • Genç Kızılay Ankara Üniv.

 • Genç Kızılay Ankara Hacettepe Üniv.

 • Genç Kızılay Ankara Sosyal Bilimler Üniv.

 • Genç Kızılay Ankara Türk Hava Kurumu Üniv.

 • Genç Kızılay Artvin Çoruh Üniv.

 • Genç Kızılay Aydın Adnan Menderes Üniv.

 • Genç Kızılay Balıkesir Üniv.

 • Genç Kızılay Bartın Üniv.

 • Genç Kızılay Bayburt Üniv.

 • Genç Kızılay Bingöl Üniv.

 • Genç Kızılay Abant İzzet Baysal Üniv.

 • Genç Kızılay Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv.

 • Genç Kızılay Bursa Teknik Üniversitesi

 • Genç Kızılay Bursa Uludağ Üniv.

 • Genç Kızılay Bandırma Onyedi Eylül Üniv.

 • Genç Kızılay Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.

 • Genç Kızılay Çankırı Karatekin Üniv.

 • Genç Kızılay Elazığ Fırat Üniv.

 • Genç Kızılay Eskişehir Anadolu Üniv.

 • Genç Kızılay Gümüşhane Üniv.

 • Genç Kızılay Isparta Süleyman Demirel Üniv.

 • Genç Kızılay İzmir Ege Üniv.

 • Genç Kızılay Konya Karatay Üniv.

 • Genç Kızılay Konya Selçuk Üniv.

 • Genç Kızılay Kütahya Dumlupınar Üniv.

 • Genç Kızılay Malatya İnönü Üniv.

 • Genç Kızılay Manisa Celal Bayar Üniv.

 • Genç Kızılay Ordu Üniv.

 • Genç Kızılay Osmaniye Korkut Ata Üniv.

 • Genç Kızılay Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniv.

 • Genç Kızılay Samsun Ondokuz Mayıs Üniv.

 • Genç Kızılay Sivas Cumhuriyet Üniv.

 • Genç Kızılay Şanlıurfa Harran Üniv.

 • Genç Kızılay Trabzon Karadeniz Teknik Üniv.

 • Genç Kızılay Uşak Üniv.

 • Genç Kızılay Yozgat Bozok Üniv.

Etkinlikler ve Faaliyetler
7920812
Etkinlikler ve Faaliyetlerle Erişilen Kişi Sayısı
Eğitim
461669
Eğitim Verilen Kişi Sayısı
Projeler
144529
Projeler İle Erişilen Kişi Sayısı
Açılan Kurslar
5481
Açılan Kurslara Katılan Kişi Sayısı
Söyleşi ve Konferanslar
143391
Söyleşi ve Konferanslarla Erişilen Kişi Sayısı
Dijital Medya Etkileşimi
11319869
Dijital Medya Etkileşimi İle Erişilen Kişi Sayısı

Bugünün Gençleri, Yarının Liderleri

Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.

Detaylı Bilgi